Contacteer ons op 03 - 236.89.39
 
 
Midden-Oosten
Door de ligging op het kruispunt van drie continenten (Europa, AziŽ en Afrika) vervulde het Midden-Oosten in het verleden vaak een culturele en economische brugfunctie tussen de diverse aangrenzende gebieden. Dit gebied is de bakermat van drie belangrijke godsdiensten met elk hun eigen heilige plaatsen (het jodendom, het christendom en de islam) en fungeerde in de oudheid als doorgeefluik voor de wetenschappelijke en filosofische kennis van de oude Grieken. Ons hedendaags getallensysteem is van Arabische afkomst en de wereldwijd gebruikte jaartelling is gebaseerd op de (vermoedelijke) geboorte van Jezus Christus in Bethlehem. Het Midden-Oosten heeft diverse historische banden met andere gebieden in de wereld, is verantwoordelijk voor een groot deel van de olieproductie en is vaak het terrein van conflicten. Het Suezkanaal is ťťn van de belangrijkste scheepvaartroutes van de wereld. Enorm in opkomst zijn cruises langs de mysterieuze plaatsen van het roemrijke Midden Oosten. Steeds meer cruisevakantiegangers ontdekken de geneugten van deze bijzondere wereld. Zo kunt u sinds kort een bezoek brengen aan het geheimzinnige LibiŽ, land van woestijnen en oases. In Egypte kunt u niet alleen kennismaken met de gastvrije islamitische cultuur, maar ook met de stille getuigen van de fascinerende oude Egyptische wereld. Enorm in opkomst is Dubai, en wij weten waarom! Nergens anders vindt zo'n harmonieuze versmelting plaats van de oude, rijke woestijncultuur en modern vakantiecomfort. Bezoek een oude soek, een Arabische markt, of sla uw slag op de goudmarkten! Dubai is dť vakantiebestemming van de toekomst die vooral in onze wintermaanden garant staat voor zonovergoten dagen en zwoele nachten.

Terminologie

Het begrip Midden-Oosten ontstond in 1918, na de val van het Ottomaanse Rijk. Tot aan de Eerste Wereldoorlog sprak men van het Nabije Oosten. ĎMidden-Oostení is een term die uitgaat uit van een Europees gezichtsveld. De term ĎWest-AziŽí is neutraler maar al even ongeschikt omdat deze de Afrikaanse landen LibiŽ en Soedan en het grotendeels Afrikaanse Egypte uitsluit. Ook de term ĎArabische wereldí voldoet niet omdat die de niet-Arabische landen Iran, IsraŽl en Turkije uitsluit. 'Orient' is de term die de lading het best dekt.

Landen

De landen en gebieden die tot het Midden-Oosten gerekend worden kunnen enigszins variŽren, maar in het algemeen gaat het om Bahrein, Egypte, Irak, Iran, IsraŽl, Jemen, JordaniŽ, Koeweit, Libanon, LibiŽ, Oman, Palestijnse Autoriteit, Qatar, Saoedi-ArabiŽ, Soedan, SyriŽ, Turkije en de Verenigde Arabische Emiraten.

Demografie

Behalve door de "vaste" bewoners (Arabieren, Turken, Koerden, IraniŽrs, Joden, enz.) wordt het Midden-Oosten tevens bevolkt door nomaden die in de woestijn leven. In talrijke landen leven grote groepen etnische minderheden zoals Koerden, Druzen en Kopten, die vaak ongelijkwaardig behandeld of systematisch onderdrukt worden. Vaak hebben dergelijke spanningen een etno-religieuze achtergrond. Ook het traditionele denken van stammen en clans leidt tot achterstelling.

Taal

In het Midden-Oosten worden talen van verschillende families gesproken, waaronder Indo-Europese talen, Afro-Aziatische talen en AltaÔsche talen. De meest gesproken talen zijn Arabisch (in talrijke varianten) en Perzisch. Andere talen die gesproken worden zijn onder meer Abchazo-AdygeÔsche talen, Armeens, Azeri, Baloetsji, Berbertalen, Georgisch, Grieks, Hebreeuws, Koerdisch, Luri, Syrisch (een variant van het Aramees), Turks en Urdu. Vooral mensen uit de middenklasse en de hogere klasse van Egypte, JordaniŽ, IsraŽl, Irak en Koeweit spreken Engels. In Algerije, IsraŽl, Libanon, Marokko, SyriŽ en Egypte spreekt men vaak Frans.

Geografie

Het Midden-Oosten ligt op het grensvlak van drie tektonische platen : de Afrikaanse plaat, de Arabische plaat en de Euraziatische plaat. Doordat deze platen tegen elkaar aanschuiven is een aantal gebergtes ontstaan. Bepaalde gebieden (vooral Turkije en Iran) zijn seismologisch actief.

Olie

Het Midden-Oosten beschikt over de grootste olievoorraden ter wereld waardoor het gebied zowel economisch als politiek zeer belangrijk is. De oliereserves zijn ecthter ongelijk verdeeld. Sommige landen hebben veel reserves terwijl andere er bijna geen hebben. Saoedi-ArabiŽ bezit de grootste hoeveelheid olie, gevolgd door Irak en Iran. De kleine Golfstaten hebben eveneens aanzienlijke reserves.

Water

Het Midden-Oosten is een relatief droog gebied. Belangrijke rivieren die door het gebied lopen zijn de Nijl, de Eufraat, de Tigris en de veel kleinere Jordaan. Grote delen van het Midden-Oosten worden van water voorzien door zogenaamde aquifers. In Soedi-AriabiŽ liggen twee aquifers (ondergrondse, verzadige watervoerende zandafzettingen), afkomstig uit het PaleozoÔcum en het Trias. IsraŽl probeert in zijn drinkwater te voorzien door zeer dure ontzilting van zeewater maar sloot tevens een akkoord met Turkije voor de levering van drinkwater.

Politiek

Het Midden-Oosten kent verschillende politieke systemen. Sommige landen zijn in meer of mindere mate democratisch te noemen. Enkele landen kennen een majlis, een adviesgevende raad (of parlement) die advies uitbrengt aan een autoritaire leider. Saoedi-ArabiŽ is een absolute monarchie en alleen mannen mogen er stemmen voor adviesgevende gemeenteraden. In Egypte zijn politieke partijen op religieuze grondslag verboden en worden mensen die kritiek hebben op de regering gevangen gezet en gemarteld. In TunesiŽ is de situatie vergelijkbaar. In JordaniŽ is kritiek op de koning strafbaar. Marokko kent sinds het aantreden van koning Mohammed VI een geleidelijk democratiseringsproces, waarbij ook vrouwenrechten meer en meer aandacht krijgen. Een aantal landen in het Midden-Oosten wordt dictatoriaal of autoritair geregeerd, al neemt dit aantal langzaam af. De enige landen waar helemaal niet gestemd kan worden zijn LibiŽ en SyriŽ. Onder interne en internationale druk neemt het democratisch gehalte echter langzaam toe.

Muziek

Het Midden-Oosten kent een eigen muziekvorm die in geen enkele andere muziekcultuur terug te vinden is. Net als in de westerse muziek gaat de Arabische muziek uit van een toonladder van 8 tonen, maar deze zijn onderverdeeld in 17 ongelijke delen (ook wel kwarttonen genoemd). De melodie kan gebruik maken van al deze ongelijke delen. Hierdoor zijn vormen mogelijk die met het Westers octaafsysteem vrijwel onmogelijk zijn. De Arabische muziek heeft hierdoor een geheel eigen geluid. Een typisch Arabisch muziekinstrument is de ud (ook "oed"), in het Nederlands Arabische luit genoemd. De ud is ontstaan uit de Byzantijnse luit en enkele muziekinstrumenten die al voor de komst van de islam gebruikelijk waren, zoals de mizhar, de kiran en de Perzische barbat en sintar.

Literatuur

De oudste bekende Arabische literatuur komt uit de periode tussen de 4e en de 7e eeuw. Deze oude literatuur bestaat voornamelijk uit poŽzie over het dagelijks leven. Kort na de opkomst van de islam kwam er een korte inzinking in de ontwikkeling van deze poŽzie ten gunste van Koran-gerelateerde literatuur. Tijdens de economische en culturele bloeiperiode vanaf de 8e en de 9e eeuw kwam de literatuur echter opnieuw opzetten. Een bekend literair werk uit die tijd is De Verhalen van Duizend En Eťn Nacht. Tussen ruwweg 1300 en 1900 kwam de Arabische literatuur weer in een dip te zitten. Aan het begin van de 20e eeuw kwam er een heropleving. Bekende hedendaagse Arabische schrijvers zijn o.a. Naguib Mahfouz (winnaar van de Nobelprijs voor de Literatuur) en Khalil Gibran (De Profeet). Ondanks deze grote namen is de literaire productie in het Midden-Oosten gering in vergelijking met andere werelddelen. Volgens het Arab Human Development Report uit 2003 werden in 1996 slechts ongeveer 2.000 literaire boeken gepubliceerd in alle Arabische landen. Dit komt o.a. omdat het vertellen van verhalen in groepsverband socialer bevonden wordt dan het (in je eentje) lezen van een boek. Ook de hoge ongeletterdheid en de censuur die in een aantal landen nog steeds toegespat wordt op geschreven teksten worden als redenen opgegeven.

Televisie

De televisie, vooral via satelliet, kent een toenemende populariteit. Er zijn drie belangrijke, officieel onafhankelijke nieuwszenders : Al Jazeera, Al Arabia en Al Hurra. Ddeze laatste wordt door de VS gesponsord). Daarnaast zijn er nog entertainmentkanalen zoals MBC en het Libanese Future TV. De Arabische versie van Idols was bijzonder populair. De Arabische versie van Big Brother werd echter al na twee dagen verboden door de regering in Dubai.

Internet

Alhoewel internettoegang in het Midden-Oosten nog beperkt is in vergelijking met West-Europa en het in veel landen nog sterk gecontroleerd wordt door de overheid, wint het internet aan belang als medium voor uitwisseling van informatie. In Iran wordt actief politieke oppositie gevoerd door bloggers. Tijdens de Irakoorlog hield de Irakees Salam Pax een blog bij vanuit Bagdad en verspreidde zo zijn visie op de oorlog naar de rest van de wereld.

SUEZKANAAL

Het Suezkanaal (Qan‚ el Suweis) is een 163 km lang kanaal in de Landengte van Suez in Egypte. Het verbindt Port SaÔd (BŻr Sa' Ód) aan de Middellandse Zee en Suez aan de Rode Zee met elkaar, en begrenst het SinaÔ schiereiland dat ten oosten ervan ligt.

Het kanaal heeft geen sluizen omdat beide zeeŽn hetzelfde niveau hebben. Het bestaat uit een strook met verschillende passeermogelijkheden. Ieder jaar onderneemt een 15.000-tal schepen de elf tot zestien uur durende tocht door het Suezkanaal. Dat was in 2000 ongeveer 14% van de totale tonnage van de wereldscheepvaart.

Het belang van het kanaal is zeer groot. Schepen uit de noordelijke Atlantische Oceaan moesten voorheen om het continent Afrika heenvaren om de Indische Oceaan te bereiken, en vice versa. Sinds het Suezkanaal bestaat, is dit niet meer nodig
 

Wie is Wie ?  |  Contactinfo  |  Nieuwsbrief |  Waardebon |  Privacy Policy